Haber Detayı
2022-04-12 08:12
Sağlıklı olabilmek için beslenme…

Sabri Ülker Vakfı, dünyada beslenme konusunda en köklü kurum kabul edilen İngiliz Nutrition Society iş birliğiyle 25-26 Mayıs 2022 tarihlerinde İstanbul’da 'Sağlıklı Olabilmek İ&cce...

Sağlıklı olabilmek için beslenme…

Sabri Ülker Vakfı, dünyada beslenme konusunda en köklü kurum kabul edilen İngiliz Nutrition Society iş birliğiyle 25-26 Mayıs 2022 tarihlerinde İstanbul’da 'Sağlıklı Olabilmek İçin Beslenme' konulu konferansa ev sahipliği yapacak. Konferansta ideal sağlığa ulaşma ve muhafaza etme konusunda, beslenmenin rolünün daha iyi anlaşılması için son dönem araştırmalar ve incelemeler üzerine alanında uzman isimler tarafından engüncel bilgiler paylaşılacak.

Sabri Ülker Vakfı ile, The Nutrition Society, toplum sağlığının geleceği için İstanbul’da biraraya geliyor. Türkiye, İngiltere ve dünyanın çeşitli ülkelerinden bilim insanlarını 25-26 Mayıs 2022 tarihlerinde bir araya getiren konferansta, katılımcıların en iyi uygulama örneklerini dinleyerek, seminerler aracılığıyla sağlık çalışanları için en iyi kaynakların belirlenmesi hedefleniyor. Bunun yanı sıra konferansta sağlık çalışanlarının hastalarla iletişimlerinde iyi uygulama örneklerinin paylaşılarak, sağlık profesyonellerine de katkı sunulması amaçlanıyor.

 

Beslenme dünyasının yıldızları bir araya geliyor

Konferansa katılacak isimler arasında T.C Sağlık Bakanlığı’ndan Bekir Keskinkılıç, İngiltere Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Dr. AlisonTedstone, İstanbul Kent Üniversitesi’nden Prof. Dr. H. Tanju Besler,İngiltere Reading Üniversitesi’nden Prof. JulieLovegrove, Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsü’nden Prof. Erkki Vartiainen, Newcastle Üniversitesi’nden Prof. John Mathers, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Serhat Ünal veProf. Mine Durusu Tanrıöver’in yanı sıra Harvard Üniversitesi Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgilgibi önemli isimler bulunuyor.

 

 

Obezite, diyabet, gizli açlık derinlemesine masaya yatırılacak

5 oturumda anahtar konuların altı çizilerek, kamu sağlığı müdahalelerinin tartışılacağı konferansta,söz konusu müdahalelerin obezite, diyabet, gizli açlık, bütün anahtar kamu sağlığı meydan okumalarına hitap etmede nasıl kullanılacağı konuşulacak. Toplumda sağlık okuryazarlığı ele alınırken, beslenme konulu danışmanlık hizmetlerinde iyi uygulama örnekleri paylaşılacak.

 

Beslenmedeki küresel zorluklar ve yeni çözümler tartışılacak

Konferansın ilk gününde, sağlığın korunmasında beslenmenin rolü, COVID 19 zamanında beslenme, bağışıklık fonksiyonu ve sağlık, Türkiye'de obezite ve diyabete yönelik halk sağlığı girişimleri, gizli açlıkgibi konular ele alınacak. Konferansın ikinci gününde isesağlık ve hastalıkta metabolik düzenlemenin yeni moleküler ve mimari belirleyicileri, T.C. Sağlık Bakanlığı'nın son faaliyetleri, Birleşik Krallık Beslenme Bilimsel Danışma Komitesi'nin (SACN) son faaliyetleri tartışılacak.

İki gün sürecek konferansın sonunda konuşmacıların katılımıyla düzenlenecek yuvarlak masa toplantısında toplum sağlığının geleceği için alınması gereken ivedi aksiyonlar hazırlanarak bir bildiri yayınlanacak.

 

Sabri Ülker Vakfı’na dair

Türk Gıda sektörünün duayeni Sabri Ülker anısına kurulmuş olan ve misyonunu Sabri Ülker’in hayat felsefesinden derleyen Vakıf, toplumu beslenme ve sağlık alanlarında bilimsel ve güvenilir bilgi ile aydınlatmak üzere faaliyetlerini sürdürüyor. Avrupa Beslenme Vakıfları İletişim Platformu’nun Türkiye’den tek üyesi olan Vakıf, 2009 yılından bu yana topluma sağlıklı yaşam ve beslenme konularında güvenilir bilimsel bilgiyi ulaştırmakta ve dünya genelinde referans kabul edilen kurumlar ile işbirliği içinde Türkiye’nin referans kurumu olma hedefiyle yoluna devam etmektedir. Çalışmaları, alanında uzman bilim insanlarının yer aldığı bağımsız bir Bilim Kurulu tarafından yürütülen Sabri Ülker Vakfı bilimsel ve kar amacı gütmeyen bir kurumdur.

Etiketler: Sabri Ülker Vakfı, The Nutrition Society, Sağlıklı Olabilmek İçin Beslenme, İstanbul