Haber Detayı
2022-05-23 09:21
Çin'de beş yıllık biyoekonomi planlaması...

Çin’de biyoekonomi ile ilgili ilk beş yıllık planlama kısa süre önce yayımlandı. 2021-2025 yıllarını kapsayan 14. Beş Yıllık Plan döneminde biyoekonomiyi teşvik edecek planlamada ulusal biyoteknoloji güc&...

Çin'de beş yıllık biyoekonomi planlaması...

Çin’de biyoekonomi ile ilgili ilk beş yıllık planlama kısa süre önce yayımlandı. 2021-2025 yıllarını kapsayan 14. Beş Yıllık Plan döneminde biyoekonomiyi teşvik edecek planlamada ulusal biyoteknoloji gücünün yaratılması, biyoekonominin gelişimindeki engellerin giderilmesi açık bir şekilde ortaya kondu.

Halkın tıbbi tedavi ve sağlık, gıda ve tüketim, yeşil ve düşük karbonlu çevre ve biyogüvenlik alanlarındaki daha yüksek seviyeli ihtiyaçlarına odaklanan planda biyotıp, biyotarım, biyokütle yedek uygulamaları ve biyogüvenlik dahil dört temel alanın geliştirilmesi önerildi.

 

Sektörlerle kaynaşan bir ekonomi biçimi

Biyoekonomi, yaşam bilimi ve biyoteknolojinin gelişmesi ve biyolojik kaynakların korunmasına dayanan, tıp, sağlık, tarım, ormancılık, enerji ve çevre koruma gibi sektörlerle kaynaşan bir ekonomi biçimi.

Önümüzdeki birkaç yıl içinde Çin’de biyoekonominin inovasyon yeteneği, insanlara fayda sağlayan biyo-medikal teknoloji ve modern tohum endüstrisinin iyileştirilmesi ile biyo-enerji ve çevre koruma endüstrisinin örnek rolünü oynaması gibi alanlarda çaba gösterilecek.

2025 yılına kadar Çin’in biyoteknolojisi ve biyoendüstrisinin insanların sağlığına, gıda ve enerji güvenliğine, kırsal alanların canlanmasına ve yeşil kalkınmaya daha fazla fayda sağlaması bekleniyor.

Etiketler: Çin, biyoekonomi, 14. Beş Yıllık Plan, ekonomi