Haber Detayı
2022-06-09 09:52
Çin’den yeni ekonomik paket…

Çin ekonomiyi daha da istikrara kavuşturmak ve salgın kontrolü ile ekonomik kalkınmayı daha iyi koordine etmek için ayrıntılı politika önlemleri paketini açıkladı. Danıştay yürütme toplantısında a...

Çin’den yeni ekonomik paket…

Çin ekonomiyi daha da istikrara kavuşturmak ve salgın kontrolü ile ekonomik kalkınmayı daha iyi koordine etmek için ayrıntılı politika önlemleri paketini açıkladı. Danıştay yürütme toplantısında açıklanan pakette mali ve mali politikaların yanı sıra yatırım, tüketim, gıda ve enerji güvenliği, sanayi ve tedarik zincirleri ve insanların geçim kaynakları politikalarını kapsayan 33 önlem yer alıyor. Bu önlemlerden öne çıkan başlıklar şöyle:

 

Devlet finansman garanti politikaları etkinleştirilecek

Finans alanında Çin, katma değerli vergi kredisi iade politikalarını daha da geliştirecek ve mali harcama programını hızlandıracak. Hizmet uzatımı ile yerel yönetim özel tahvil ihracı ve kullanımı hızlandırılacak. Devlet finansman garanti politikaları etkinleştirilecek, sosyal güvenlik primleri erteleme ve istihdam destek politikaları geliştirilecek.

 

Kapsayıcı krediler yaygınlaştırılacak

Para ve finans politikaları açısından küçük ve orta ölçekli işletmeler, serbest meslek sahipleri, kamyon şoförleri ve Kovid-19’dan etkilenen kişisel konut ve tüketim kredileri için kredilerin sermaye ve faizlerinin gecikmeli geri ödenmesini teşvik ediyor. Mikro ve küçük işletmelere yönelik kapsayıcı krediler yaygınlaştırılacak. Reel borç verme oranları bir miktar düşüşle sabit kalacak ve sermaye piyasalarının finansman etkinliğinde iyileştirmeler yapılacak.

 

Özel yatırımları istikrara kavuşturulacak

Yatırımı istikrara kavuşturma ve tüketimi teşvik etmek için onaylanmış bazı koruma projeleri hızlandıracak ve ulaşım altyapısına yapılan yatırımları hızlandıracak, kentsel yeraltı boru hatları inşa etmeye devam edecek. Özel yatırımları istikrara kavuşturacak ve genişletecek, platform ekonomisinin sağlıklı ve standartlaştırılmış gelişimini teşvik edecek ve araba ve ev aletleri alımları teşvik edilecek.

 

Büyük enerji projeleri başlatılacak

Gıda ve enerji güvenliği ile ilgili olarak çiftçilere hububat kar garantisi politikaları yoğunlaştırılacak. Güvenli, çevre dostu ve verimli kullanım sağlanırken kaliteli kömür üretilecek ve bazı büyük enerji projeleri başlatılacak.

 

Sanayi ve tedarik zincirleri istikrara kavuştuulacak

Sanayi ve tedarik zincirlerini istikrara kavuşturmak için piyasa kuruluşlarının kullanım maliyetleri düşürülecek, kademeli olarak kiralarını azaltılacak ve muaf tutulacak ve salgından ciddi şekilde etkilenen sektörler ve şirketler üzerindeki yükü hafifletmeye yardımcı olunacak. İşletmelerin yeniden çalışmaya başlaması, sorunsuz ulaşım ve lojistik politikaları optimize edilecek. Lojistik merkezlerine ve işletmelere daha fazla destek sağlanacaktır. Yabancı sermayeli büyük projelere yabancı yatırım çekmek için öncelik verilecektir.

 

Sosyal güvenlik garanti önlemleri geliştirilecek

İnsanların geçim kaynaklarıyla ilgili politikalara gelince, Çin, konut sağlama fonları için destek politikaları uygulayacak, kırsal göçmen nüfusun ve kırsal emeğin istihdamını ve girişimciliğini destekleyecek ve sosyal güvenlik garanti önlemlerini geliştirecek.

Etiketler: Çinm, ekonomi, iş dünyası, üretim, tüketim