Haber Detayı
2022-07-10 10:02
Noterlerin yetkisi artıyor !

Resmi Gazete’de yayınlanan kanun ile Noterlik Kanunu’nda değişiklik yapılarak noterlerin taşınmaz satış sözleşmesi yapmasının öne açıldı.

Noterlerin yetkisi artıyor !

Resmi Gazete’de yayınlanan kanun ile Noterlik Kanunu’nda değişiklik yapılarak noterlerin taşınmaz satış sözleşmesi yapmasının öne açıldı.

Tapu Müdürlüklerince tapu kayıt örneği gibi belgelerin noterliklerle paylaşılması sonrasında, tarafların başvurusu üzerine noterler, taşınmaz üzerindeki haciz gibi kısıtlamaları sorgulamalarının ardından, taraflar arasında taşınmaz satış sözleşmesi düzenleyebilecek.

 

500 ile 4 bin lira arasında ücret ödenecek

Bu uygulamayla taraflarca imzalanan satış sözleşmesinin noter tarafından tapu bilişim sistemine eklenmesini takiben, taşınmazın yeni sahibi tapu müdürlüklerince tapu siciline işlenecek ve taşınmaz satışı gerçekleşmiş olacak. Bu işlemden noterler yalnızca taşınmazın değerine göre belirlenen tapu harcı ile yine taşınmazın değerine göre belirlenecek olup, 500 ile 4.000 TL arasındaki noter ücreti alabilecek.

Etiketler: noter, taşınmaz satış sözleşmesi, tapu, Resmi Gazete