Haber Detayı
2022-10-01 10:28
Türkiye mutlak azaltım hedefi belirlemeli…

İklim konusunda çalışan 12 Sivil Toplum Kuruluşu ortak bir açıklama ile Türkiye’nin 2030 yılı için %35 oranında mutlak emisyon azaltım hedefi belirlemesi çağrısında bulundu.

...

Türkiye mutlak azaltım hedefi belirlemeli…

İklim konusunda çalışan 12 Sivil Toplum Kuruluşu ortak bir açıklama ile Türkiye’nin 2030 yılı için %35 oranında mutlak emisyon azaltım hedefi belirlemesi çağrısında bulundu.

Çağrıda Türkiye’nin halihazırda 2053 için net sıfır emisyon hedefi benimsediği hatırlatılırken, 2020 yılına göre belirlenecek %35’lik azaltım hedefine ise köklü ekonomik değişikliklere gerek olmadan, yalnızca enerji sektörüne yönelik önlem ve politika değişiklikleri ile ulaşılabileceği savunuldu.

Kuruluşlara göre bu oranda bir azaltım Türkiye’nin 2030 yılı emisyonlarının 340 milyon MtCO2e (milyon ton karbondioksit eşdeğeri) olmasını sağlayabilecek.

Türkiye’nin 2020 yılı emisyon rakamı ise 523,9 MtCO2e olarak hesaplanmıştı. Enerji kaynaklı emisyonların toplam emisyonlardaki payı %70,2 olmuştu.[1]

 

Çağrı hedefi mevcut hedefin 589 milyon ton altında

Türkiye’nin Kasım ayında gerçekleşecek 27. Taraflar Konferansı (COP27) kapsamında emisyon azaltım taahhüdünü yenilemesi gerekiyor.

Türkiye Cumhuriyeti 2015 yılı Ekim ayında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekreterliği’ne ilettiği Kesin Katkılar için Ulusal Niyet Beyanı (INDC) belgesinde 2030 yılı emisyonları için 2012 yılına göre artıştan azalış taahhüdünde bulunmuştu.[2]

Belgede referans senaryoya göre 2030 yılında 1 milyar 175 MtCO2e ulaşması öngörülen Türkiye’nin sera gazı emisyonlarının % 21 oranında daha düşük olacak şekilde 929 MtCO2e seviyesinde kalacağı belirtilmişti.

 

Kuruluşlardan atılabilecek adım önerileri

* 2030 yılı itibariyle kömürden elektrik üretimine son verilmesi,

 

* Elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının %75’e çıkarılması,

 

* Elektrikli araçların payının binek araçlarda en az %20’ye, yolcu ve yük taşıma araçlarında en az % 10’a çıkarılması,

 

* Demiryolu yatırımlarının artırılarak binek araçlarda % 5, karayolu toplu ulaşım ve yük taşımada % 10 raylı sisteme geçiş sağlanması,

 

* Sanayi, hizmet sektöründe ve tarım uygulamalarında enerji verimliliği, elektrifikasyon ve doğrudan yenilenebilir enerji kullanımının artırılması,

 

* Binalarda ise kömür ve sıvı fosil yakıt kullanımının sonlandırılması, büyük ölçüde elektrikle ısınmaya geçilmesi.

 

Çağrıda bulunan kuruluşlar

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye), Ekosfer Derneği, Greenpeace Akdeniz , İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği (İDPAD), İklim İçin 350 Derneği, Sağlık ve Çevre Birliği HEAL, Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFiA), TEMA Vakfı, Yeşil Düşünce Derneği, YUVA, Kömürün Ötesinde Avrupa (Europe Beyond Coal), Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN Europe)

Etiketler: emisyon, çevre sağlığı, temiz enerji, sera gazı