Haber Detayı
2022-11-10 09:12
Çocuğumuzun güçlü ve zayıf yönleri neler?..

Okullar eğitimde, dersler devam ediyor. Peki, eğitimi üzerinde titrediğimiz çocuklarımızın  öğrenme yolunda güçlü veya zayıf yönlerini biliyor musunuz? Ya da zihinlerindeki temel motivasyonlara...

Çocuğumuzun güçlü ve zayıf yönleri neler?..

Okullar eğitimde, dersler devam ediyor. Peki, eğitimi üzerinde titrediğimiz çocuklarımızın  öğrenme yolunda güçlü veya zayıf yönlerini biliyor musunuz? Ya da zihinlerindeki temel motivasyonlara göre sınıf ortamında nasıl bir duruş ve davranış sergilediklerini…

Bu soruları bitest’in Uzman Psikologları Enneagram kişilik modeli üzerinden kısaca özetleyerek yanıtladı.

13 yaş ve üzeri çocuğunuzun veya kendinizin, Enneagram sisteminde hangi kişilik tipine denk geldiğini öğrenmek ve onu ya da kendinizi daha yakından tanıyabilmek için www.bitest.org adresindeki ücretsiz testten faydalanabilirsiniz.

 

Kişilik tipi – 1 Mükemmeliyetçi

Sistematik ve disiplinli çalışırlar. Defterleri, çantaları, masaları her zaman nizamîdir. İdealisttirler.  Zihinlerindeki “doğru” insan profiline uyumlu hareket ederler.

Eleştirel iç sesleri kuvvetlidir. Derste, teneffüste ve hatta arkadaşlarıyla eğlenirken bile “Böyle hareket etmeliyim. Bunu yapmamalıyım. Örnek davranış şudur.” Düşünceleri akıllarından geçer.

Çok sık kusurla karşılaşmaya başlarlarsa öfkelenirler. Hemen bu eksiklikleri düzeltmeye girişirler. Yargılayıcı, öfkeli ve gergin olurlar.

 

Kişilik tipi – 2 Yardımsever

Sıcakkanlı ve içten ilişkiler kurdukları kişilerden öğrenerek çalışırlar. Sevdikleri öğretmenleri can kulağıyla dinlerler. Zihinlerinin bir köşesinde her zaman şefkatli bir yardımseverlik göstererek takdir ve sevgi görmek vardır.

Arkadaşlarının yardımına çoğu zaman ilk onlar koşar. Arkadaş gruplarında aranılan ve çoğu zaman da organize eden kişidir.

Bekledikleri sevgi ve şefkati göremediklerinde öfkelenirler. Kendileri de farkında olmadan manipüle edici davranışlar sergileyebilirler.

 

Kişilik tipi – 3 Başarı odaklı

Hedeflerine ulaşmak için tutkuyla ve büyük bir azimle çalışırlar. Başarılı olma yolunda istikrarlı, kararlı ve yılmaz öğrencilerdir. Zihinlerinde, sadece başarılı olurlarsa sevgi ve takdir göreceklerine dair bir düşünce vardır.

Etkileyici imajları ve girişken kişilikleriyle, arkadaşlarını çevrelerinde toplayabilirler. Öğretmeninlerinin hem akademik hem sosyal olarak örnek gösterdiği öğrenci olabilirler.

Bazen başarıya o kadar odaklanırlar ki kendi duygularıyla bağlarını kaybederler. Bu sırada kendilerine, arkadaşlarına ve en önemlisi ailelerine zaman ayırmak akıllarına bile gelmeyebilir.

 

Kişilik tipi – 4 Özgün

Hayatlarında derin bir anlam ve varoluş amacı bulmak isterler. Maddi ya da sosyal kaygıları yoktur. Bundan dolayı dersler için yeterince istekli olmayabilirler. Zihinlerinde, diğerlerinden farklı ve özgün olma kaygısı yatar.

Genellikle bir sanat veya spor koluna özel yetenekleri vardır. Çevrelerindeki insanları kendilerine hayran bıraktırabilirler. Yine de katı kıstaslarla kendi seçtikleri az sayıda kişiyle arkadaşlık ederler.

Kendileri de ne olduğunu bilmedikleri ve ulaşamadıklarını hissettikleri derin bir şeylerle bağlantı kuramadıklarını düşündüklerinde melankoli hissine kapılabilirler. Okulla ve sosyal çevrelerinden bir süre kendilerini soyutlayabilirler.

 

Kişilik tipi – 5 Analitik

Bilgiye her daim açtırlar. Gerçekten ilgilerini çeken alanlarda büyük bir iştahla çalışırlar. Zihinlerinde, dünyanın zorlu şartlarında yetersiz ve beceriksiz biri olmamak adına daha çok öğrenme kaygısı yatar.

Geniş bir ilgi alanında derin bilgi sahibi oldukları için arkadaşları tarafından akıl danışılacak kişi gibi görülebilirler. Bu özellikleri takdir görebileceği gibi ‘bilgiç’ ya da ‘ukala’ olarak algılanmalarına da neden olabilir.

Mahremiyetlerine düşkünlerdir. Kendi kişisel alanlarına fazla müdahale edildiğini, enerjilerini toplamak için yalnız kalmalarına izin verilmediğini düşündüklerinde kendilerini toplumdan tamamen izole edebilirler.

 

Kişilik tipi – 6 Güvenilir

Detaylara yoğun bir dikkat göstererek düzenli bir biçimde çalışırlar. Bilgiyi olduğu gibi kabul etmekten ziyade yoğun bir sorgulama ve akıl süzgecinden geçirirler. Zihinlerinde, olası tehlikelere karşı hazırlıklı olma fikri vardır.

Sürekli olası felaket senaryolarına karşı bir B Planı arayışında olmaları ve tetikte beklemeleri, sosyal durumlarda iyi tahminler yapabilmelerine yardımcı olur. Kimi zaman bu özellikleri arkadaşlarını şaşırtabilir.

Sürekli olarak kuşku ve sorgulama içinde olduklarından, zaman zaman eylemin yerini aşırı düşünme alabilir. Her olasılığı o kadar çok düşünürler ki hareket edemez hale gelirler.

 

Kişilik tipi – 7 Maceracı

Öğrenme ortamının interaktif ve hareketli olmasını isterler. Sınıf içi fikir alışverişinin yoğun olduğunda ve beyin fırtınası yapabildiklerinde en üst öğrenme verimlerine ulaşırlar. Zihinlerinde yeni deneyimler edinmek, hayatın sunabileceği ilgi çekici fırsatları kaçırmamak yatar.

Sayısal ya da sözel farketmeksizin geniş bir ilgi alanını heyecanla takip edebilirler. Bunun yanında neşeli, eğlenceli ve enerjik öğrenciler oldukları için geniş bir arkadaş çevreleri vardır.

Dikkatleri hızlıca farklı alanlara kayabileceği için, başladıkları işleri sık sık yarıda bırakabilirler. Ödevleri ya da projeleri son teslim tarihine yetiştirmede sorun yaşayabilirler.

 

Kişilik tipi – 8 İddialı

Ders konularının gerçek yaşamdaki kullanım alanlarını ve yararlarını bilmek isterler. En iyi öğrenme biçimleri, öğrendiklerini mümkünse doğrudan uygulamalı olarak somut bir örneğe dökmektir. Zihinlerinde, güçsüz ve çaresiz kalmamak için güçlü olma fikri vardır.

Lider özellikli öğrencilerdir. Sınıftaki toplu etkinlikleri organize edip liderlik edebilirler. Eşitsizliğin karşısında durup adaleti sağlamak isterler.

“Bunlar gerçek hayatta ne işimize yarayacak hocam?” sorusunu soran öğrencilerdir. Özellikle teorik temelli derslere pek ilgi göstermedikleri için başarısız bir görüntü sergileyebilirler.

 

Kişilik tipi – 9 Barışçı

Genellikle dersleri geniş bir zamana yayarak ama iyice özümseyerek çalışırlar. Konuları en iyi sınıf ortamında öğrenirler. Zihinlerinde insanlara yük olmamak ve böylece onları yakınında tutabilmek fikri vardır.

Sakin, uyumlu ve uzlaşmacı öğrenciler oldukları için arkadaşları tarafından sevilirler. Sınıftaki çatışmaları engellerler. İyi birer dinleyici olduklarından arkadaşları çoğu dertlerini onlara anlatabilir.

Bilgisayar oyunları, dizi/film, fazla uyku gibi alışkanlıklara yatkın olabilirler. Bazen bu tür alışkanlıklara kendilerini fazla kaptırıp derslerini boşlayabilirler.

 

Bitest hakkında:

* Kişiliğin alt boyutlarını 9 ana kategoride ve yüzlerce karakter eğilimi ile birlikte ölçer.

 

* Ana ekol olarak psikoloji dünyasında önemli bir yeri olan ENNEAGRAM Kişilik Modeli’ni temel alır.

 

* Çeviri ya da uyarlama değildir.

 

* Türk kültürüne uygun olarak bilimsel sentez çalışmaları yapılarak hazırlanmıştır.

 

* Başlangıçta 144 maddeden oluşan test, yüzlerce denek üzerinde yapılan ön uygulamaların verileri üzerinde yapılan geçerlik/güvenirlik analizleri sonucunda 3 aşamadan ve 60 sorudan oluşarak son halini almıştır.

 

* Test içerisine serpiştirilmiş kontrol sorularıyla verilen yanıtların tutarlılığı kontrol edilmektedir.

 

* Testi yanıtlayan kişilerin mevcut kişilik özellikleri yerine, ideal özellikleri yansıtabilme riskini ortadan kaldırması amacıyla test içerisinde 3 farklı alarm sistemi yerleştirilmiştir.

 

* Kişinin kendisini olduğundan daha güçlü, daha iyi ya da daha bilgin yansıtabilme ihtimalini tespit etmek için geliştirilen alarm sistemleri, verilen yanıtları değerlendirdiğinde şüphe duyduğu bu kişilere test sonucunda rapor vermemektedir.

 

Enneagram Hakkında:

Enneagram, kısaca insan kişiliğinin 9 farklı tipe ayrılabileceğini söyler. İnsanlar ebeveynleri tarafından yetiştirilmeleri sırasında karşılaştıkları davranışlara, ilişkiler ağına, stres kaynaklarına, doğal çevrelerine, maddi etkenlere ve daha bir çok farklı değişkene göre çeşitli hayatta kalma mekanizmaları geliştirir. Küçüklüğümüzde yerleşen bu davranışlar yetişkin yaşamımızda da varlığını sürdürür ve bizi biz yapar. Enneagram’a göre duygusal, mantıksal ya da bedensel bakış açılarından yaşama bakan üç temel merkez üzerinden 9 kişilik tipi böylece oluşmuş olur.

Etiketler: Çocuk, Enneagram, psikoloji, Bitest